בקשה לרישום חברה

שירות זה מאפשר לרשום חברה במרשם יחידת החברות.לרישום חברה בקליק לחצו כאן.

הצהרת-דירקטורים-ראשונים-1.docx


הודעה-על-אישור-תעודה-אלקטרונית-בהתאם-לפרסום-ברשומות-מיום-28.2.16-1.doc


רישום-מקוון-לחברת-יחיד-1.docx


ברירת-המחדל-בחוק-החברות-לגבי-הוראות-בתקנון-החברה-1.docx


טופס-בקשה-לרישום-חברה-1.doc


הצהרת-בעלי-מניות-1.docx


נגישות