בקשה לרישום ייצוג ראשי או ייצוג נוסף – מתן ייפוי כח (טופס 2279א'5, 2279א'6)

מתן בקשה ללקוחות או למייצגים (רואה חשבון, יועץ מס, עורך דין)/ שמבקשים לרשום מייצג במרשמי רשות המסים. 

בקשה-לרישום-ייצוגראשי-מתן-ייפוי-כוח-ייצוג-ראשי-1.pdf


בקשה-לרישום-ייצוגראשי-מתן-ייפוי-כוח-ייצוג-נוסף-1.pdf


בקשה-לרישום-ייצוגראשי-מתן-ייפוי-כוח-ייצוג-ראשי-1.docx


בקשה-לרישום-ייצוגראשי-מתן-ייפוי-כוח-ייצוג-נוסף-1.docx


נגישות