בקשה לרישום משכון או רישום משכון קבוצתי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישום משכון על נכס או נכסים, על פי הסכם שנחתם בין נושה לבין חייב

דף-ההנחיות-למילוי-הטופס-1.docx


הודעה-על-הוספת-מספר-רישוי-1.doc


נספח-א-להודעת-משכון-נושים-או-חייבים-נוספים-1.docx


מדריך-למילוי-טופס-הודעה-על-הוספת-מספר-רישוי-1.docx


נספח-ב-להודעת-משכון-נכסים-נוספים-1.docx


טופס-הודעת-משכון-1.doc


טופס-הודעת-משכון-לרישום-קבוצתי-1.docx


נגישות
×