בקשה לרישום תוכנה המיועדת לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (טופס 513)

השירות מאפשר לרשום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת במרשם התוכנות של רשות המיסים.

הוראות-להפקת-קבצים-במבנה-אחיד-1.pdf


בקשה-לרישום-תוכנה-לניהול-מערכת-חשבונות-ממוחשבת-טופס-513-1.pdf


טופס-נלווה-לבקשה-טופס-511-1.pdf


טופס-התחייבות-יצרן-ברישום-תוכנה-טופס-516-1.pdf


הצהרה-כי-קיים-מודול-תוכנה-המפיק-קבצים-במבנה-אחיד-על-פי-גירסה-1.31.-טופס-510-1.pdf


פלט-סימולטור-המעיד-על-תקינות-בדיקת-הקובץ-במבנה-האחיד-שהועלה-לבדיקה-1.pdf


פלט-מודפס-לפי-נספח-מספר-4-סעיף-5.4-להוראות-להפקת-קבצים-במבנה-אחיד-1.pdf


פלט-מודפס-לפי-הנדרש-בסעיף-2.6-להוראות-להפקת-קבצים-במבנה-אחיד-1.pdf


טופס-נלווה-לבקשה-טופס-511-מונגש-1.pdf


נגישות