בקשה לרישיון הפעלה לציוד קצה ברשת לווינית אירדיום

שירות זה מאפשר לבקש רישיון הפעלה לציוד קצה ברשת אירידיום לטלפונים לווייניים ולציוד לווייני נייד.

טופס-בקשה-לרישיון-הפעלה-לציוד-קצה-ברשת-אירדיום-1.doc


נספח-א-דיווח-רבעונישנתי-של-ציוד-אירדיום-1.docx


תצהיר-מבקשי-רישיון-הפעלה-לציוד-קצה-ברשת-אירדיום-1.docx


נגישות