בקשה לרישיון להפעלת תחנת אלחוט בשירות האווירי

שירות זה מאפשר לקבל מגוון שירותים בתחום האווירי לרבות: רישיון לתחנה אלחוט אווירי, רישיון לתחנת אלחוט קרקעית בתחום האווירי, אישורי ציוד בתחום האווירי.

טופס-בקשה-לרישיון-להפעלת-תחנת-אלחוט-בשירות-האווירי-1.docx


הצהרת-שימוש-בציוד-אלחוטי-לתחום-האווירי-1.doc


נגישות