בקשה לרישיון להפעלת תחנת אלחוט והקצאת תדרים עבור שידורי רדיו וטלוויזיה לציבור

שירות זה מספק מידע על סוגי הרישיונות להפעלת תחנת אלחוט לשידורי רדיו וטלוויזיה לציבור ומאפשר להגיש בקשות לרישיון חדש, לחידוש, לעדכון או לביטול רישיון. 

טופס-בקשה-לרישיון-להפעלת-תחנת-אלחוט-והקצאת-תדרים-עבור-שידורי-רדיו-רישיון-חדש-או-חידוש-או-עדכון-או-ביטול-1.doc


נגישות