בקשה לרישיון לתחנת אלחוט מול לוויין אינמרסט

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון למפעיל שידורי לוויין ברשת אינמרסאט.

טופס-בקשה-לרישיון-למפעיל-שידורי-לוויין-ברשת-אינמרסאט-1.docx


נגישות