בקשה לרישיון מארגן שמירה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון מארגן שמירה.

חוק-חוקרים-פרטיים-ושירותי-שמירה-תשלב-1972-1.pdf


נגישות