בקשה לרישיון מוביל

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון מוביל למפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

טופס-סניפי-מוביל-ואתרים-1.docx


טופס-כוח-אדם-מקצועי-1.docx


טופס-חומר-מסוכן-כוח-אדם-והיתרים-1.docx


טופס-פרטי-רכב-ומטען-1.docx


טופס-בדיקת-אחראי-בטיחות-לרכב-המוביל-חומר-מסוכן-1.docx


נוהל-הגשת-בקשה-לרישיון-מוביל-1.doc


טופס-בקשה-לרישיון-מוביל-1.docx


נגישות