בקשה לרישיון מוסך תקן ציוד חובה למקצוע – בדיקת רכב לאחר תאונה (סימול 300)

שירות זה מאפשר לבעלי המקצועות בענף הרכב להגיש בקשה לרישיון מוסך למקצוע בדיקת רכב לאחר תאונה (סימול 300).

תקן-ציוד-חובה-–-מוסך-לבדיקת-רכב-לאחר-תאונה-סימול-מקצועי-300-1.pdf


טופס-הבקשה-לרישיון-מוסך-3.pdf


הזמנת-תיקון-או-כרטיס-עבודה-לדוגמא-1.pdfחשבונית-מס-או-קבלה-לדוגמא-1.pdf


כתב-התחייבות-בעלות-שטח-המבנה-חיוב-ברישיון-עסק-חתום-על-ידי-עורך-דין-2.pdf


תצהיר-משותף-לבעלי-המוסך-והמנהל-המקצועי-3.docx


תצהיר-המחזיק-רישיון-או-כתב-הסמכה-או-אישור-ניהול-3.docx


נגישות
×