בקשה לרישיון מוסך – תקן ציוד חובה למקצוע התקנה ושירות למזגני אויר (סימול 205)

שירות זה מאפשר לבעלי המקצועות בענף הרכב להגיש בקשה לרישיון מוסך, למקצוע התקנה ושירות למזגני אוויר (סימול 205).

טופס-תקן-ציוד-חובה-למקצוע-התקנה-ושירות-למזגני-אויר-סימול-205-1.docx


חשבונית-מס-או-קבלה-לדוגמא-2.pdfכתב-התחייבות-–-בעלות-שטח-המבנה-2.pdf


תצהיר-משותף-לבעלי-המוסך-והמנהל-המקצועי-4.docx


טופס-בקשה-לרישיון-מוסך-1.docx


תצהיר-המחזיק-רישיון-או-כתב-הסמכה-או-אישור-ניהול-5.docx


נגישות
×