בקשה לרישיון עבור ניסוי אלחוטי

כאן מבקשים רישיון עבור הדגמות וניסויים אלחוטיים כמו: בדיקות לטכנולוגיה חדשה, פריסת תשתיות אלחוטית או סלולרית, איזורי כיסוי לשידורים, מכ"מ (מגלה כיוון מרחק) ועוד.

טופס-בקשה-לרישיון-ניסוי-אלחוטי-1.docx


טופס-חידוש-בקשה-לרישיון-ניסוי-אלחוטי-1.docx


נגישות