בקשה לשחרור טובין מהמכס בטרם המצאת ראיה (טופס מב 72)

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת אישור ממשרד הכלכלה לשחרור טובין מהמכס בטרם המצאת ראיה (משקאות משכרים), בהתאם להנחיות למעקב אחר סימון הטובין כנדרש בחוק.

טופס-בקשה-לשחרור-טובין-בטרם-המצאת-ראיהטופס-מב-72-1.pdf


נגישות