בקשה לשחרור טובין (סחורות) על פי פנקס מעבר קרנה אטא

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לשחרור סחורות (טובין) באמצעות פנקס קרנה אטא, על פי האמנה הבינלאומית שמדינת ישראל חתומה עליה, המאפשרת הכנסת מטענים גדולים על פי שטר מטען וללא ליווי נוסעים.

נוהל-מילוי-טופס-קרנה-מקוון-1.pdf


נגישות