בקשה לתיקון ספר הרישום של מרשם המקרקעין ביהודה ושומרון

שירות זה מאפשר לתקן את שם הבעלים הרשום בספר רישום המקרקעין כאשר שם הבעלים בספר המקרקעין שונה מהרשום בתעודה המזהה של בעל המקרקעין. ניתן לבצע את התיקון על ידי המצאת פסק דין המאשר כי הרשום כבעלים הינו בעל התעודה המזהה שבה שמו כתוב בצורה שונה.

תקנות-בדבר-אגרות-רישום-מקרקעין-נוסח-משולב-יהודה-והשומרון-התשסט-2009-8.pdf


נגישות
×