בקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין (טופס 7085)

שירות זה מאפשר למוכר או לרוכש מקרקעין שנערכה לו שומת מס להגיש בקשה לתיקונה. זאת, אם התגלו עובדות חדשות הנוגעות לחישוב המס מאז שנערכה השומה, או אם המבקש טוען כי נעשתה טעות בשומה (בהתאם להוראות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין). 

טופס-7085-בקשה-לתיקון-שומה-במיסוי-מקרקעין-1.docx


נגישות