בקשה מקוונת לרישום והקצאת מספר ישות לתושבי חוץ

שירות זה מאפשר לתושבי חוץ להגיש בקשה מקוונת באמצעות מייצג לרישום ולהקצאת מספר ישות ברשות המסים.

טופס-4447-פרטי-תושב-חוץ-לצורך-רישום-במרשם-תושבי-חוץ-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-4447-פרטי-תושב-חוץ-לצורך-רישום-במרשם-תושבי-חוץ-1.docx


form-4447-Foreign-Residents-Registry-Application-Foreign-Resident-Details-2.pdf


Acc-form-4447-Foreign-Residents-Registry-Application-Foreign-Resident-Details-2.pdf


נגישות