בקשת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

השירות מאפשר להגיש בקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. 

טופס-ויתור-סודיות-טופס-ג-1.pdf


הצהרה-למטופל-המשתחרר-מבית-החולים-טופס-ה-1.pdf


טופס-התחייבות-מעסיק-טופס-ב-1.pdf


הארכת-היתר-העסקה-לעובדים-זרים-טופס-ו-1.pdf


הצהרה-עבור-מטופל-קטין-טופס-ד-1.pdf


טופס-ויתור-סודיות-טופס-ג-2.pdf


הצהרה-למטופל-המשתחרר-מבית-החולים-טופס-ה-2.pdf


טופס-התחייבות-מעסיק-טופס-ב-2.pdf


הארכת-היתר-העסקה-לעובדים-זרים-טופס-ו-2.pdf


הצהרה-עבור-מטופל-קטין-טופס-ד-2.pdf


נגישות
×