בקשת הצהרה על נטישת טובין (טופס 17)

יבואן המייבא טובין לארץ, ואינו מעוניין בהם עוד, רשאי לפנות לבית המכס המפקח, בהתאם למיקום הגיאוגרפי של מקום היבוא ולהצהיר על נטישתה למכס. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-17-בקשת-הצהרה-על-נטישת-טובין-1.doc


נגישות