בקשת הצטרפות לתוכנית גורם כלכלי מאושר (טופס 43)

שירות זה מאפשר לחברות המהוות חלק משרשרת האספקה הבינלאומית, להגיש בקשת הצטרפות לתוכנית גורם כלכלי מאושר (Operator Economic Authorized – AEO).

אישור-ניהול-ספרים-תקין-מאת-רואה-החשבון-של-החברה-1.pdf


נגישות