בקשת עמית למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס (טופס 159)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה למשיכת כספי תגמולים מקופת גמל ללא ניכוי מס. 

טופס-159-בקשת-עמית-למשיכת-כספי-תגמולים-ללא-ניכוי-מס-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-159-בקשת-עמית-למשיכת-כספי-תגמולים-ללא-ניכוי-מס-1.docx


נגישות