בקשת רישיון לפרסם מוצר של המרכז למיפוי ישראל

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון מהמרכז למיפוי ישראל להעתקת מוצר או חלק ממנו ולפרסמו בכל אמצעי פרסום.  

טופס-מורשה-חתימה-1.pdf


נגישות