בקשת רישיון תמרוקים כללי

שירות זה מאפשר להגיש למשרד הבריאות בקשה לרישיון תמרוקים כללי באופן מקוון.

פקודת-הרוקחים-נוסח-חדש-תשמא-1981-1.pdf


תצהיר-חידוש-רישיון-תמרוקים-1.pdf


נגישות