בקשת שינוי ברישום תרופה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לשינוי ברישום תרופה, ולבצע תשלום מקוון של האגרה.

הטופס-בקשה-לשינוי-ברישום-תרופה-1.doc


נוהל-הגשת-בקשות-לרישום-תכשירים-רפואיים-1.pdf


נגישות