דו"ח על הכנסה מריבית על אגרת חוב החייבת במס מכח סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269)

דו"ח על הכנסה מריבית שנצברה בתקופה שאגרת החוב הייתה בבעלותו של אחר.

טופס-מונגש-1269-דוח-על-הכנסה-מריבית-על-אגרת-חוב-החייבת-במס-מכח-סעיף-3ח-לפקודה-1.docx


נגישות