דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327)

השירות מיועד לנאמן בנאמנות החייבת בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות בארץ ובחו"ל לפי פקודת מס הכנסה.

טופס-1327-דוח-הכנסות-בארץ-ובחול-לנאמן-בנאמנות-לשנת-2022-1.pdf


טופס-1327-דוח-הכנסות-בארץ-ובחול-לנאמן-בנאמנות-לשנת-2021-1.pdf


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1327-דוח-הכנסות-בארץ-ובחול-לנאמן-בנאמנות-לשנת-2020-1.pdf


הסבר-למילוי-טופס-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2006-ו-2007-1.pdf


טופס-1327-דוח-הכנסות-בארץ-ובחול-לנאמן-בנאמנות-לשנת-2019-1.pdf


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1327-דוח-לנאמן-בנאמנות-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2017-1.pdf


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2016-1.pdf


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2015-1.pdf


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2014-1.pdf


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2021-2.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2021-1.docx


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2019-2.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2019-1.docx


טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2018-2.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-טופס-מס-הכנסה-1327E-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2018-1.docx


הודעה-על-יחוס-הכנסות-לנהנה-בעקבות-חלוקה-טופס-142-1.pdf


הצהרה-על-נאמנות-נהנה-תושב-חוץ-טופס-143-1.pdf


הודעה-על-ייחוס-הכנסות-ליוצר-בנאמנות-תושבי-ישראל-או-על-ייחוס-הכנסות-לנהנה-בנאמנות-לפי-צוואה-טופס-148-1.pdf


הודעה-על-פרטי-נאמנות-טופס-151ח-1.pdf


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2021-1.docx


טופס-1327-דין-וחשבון-לנאמן-בנאמנות-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2020-1.docx


הודעה-על-יחוס-הכנסות-לנהנה-בעקבות-חלוקה-טופס-142E-1.docx


הודעה-על-ייחוס-הכנסות-ליוצר-בנאמנות-תושבי-ישראל-או-על-ייחוס-הכנסות-לנהנה-בנאמנות-לפי-צוואה-טופס-148-1.docx


הצהרה-על-נאמנות-נהנה-תושב-חוץ-טופס-143-1.docx


הודעה-על-פרטי-נאמנות-טופס-151ח-1.docx


טופס-1327-דוח-לנאמן-בנאמנות-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1327-דוח-לנאמן-בנאמנות-דין-וחשבון-על-ההכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2018-1.docx


נגישות