דיווח בגין נקיטת עמדה החייבת בדיווח (מס הכנסה, מכס, מע"מ) (טופס 1346)

שירות זה מאפשר למשלמי מסים לדווח על עמדה המנוגדת לרשימת העמדות של רשות המסים שפורסמו לציבור. 

טופס-מס-הכנסה-1346-לשנת-2022-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-1346-לשנת-2022-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-1.docx


טופס-מכס-1346-לשנת-2022-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-1346-לשנת-2022-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-1.docx


נגישות