דיווח בפורטל חילופי מידע אוטומטיים (חמ"א) על פי תקני ה- CRS וה- CBCr

שירות זה מאפשר לישויות החייבות או המבקשות להגיש בישראל דוח המיועד להישלח באופן אוטומטי לרשויות מס אחרות (CRS או CBCr), להירשם כמוסדות פיננסים חייבים בדיווח או פטורים ממנו  או כישות בקבוצה רב לאומית בהתאם, לשדר את הדיווחים ולעקוב אחריהם.

טופס-1685-דוח-ישות-אם-סופית-להלן-CBCr-בהתאם-לסעיף-85גג-לפקודה-1.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-טופס-1685-דוח-ישות-אם-סופית-להלן-CBCr-בהתאם-לסעיף-85גג-לפקודה-1.docx


נגישות