דיווח ותשלום – דו"ח שנתי מקוצר של הכנסות בעל עסק קטן (טופס 137)

השירות מאפשר לבעלי עסק קטן להגיש דו"ח שנתי מקוצר, אם ההכנסה מהעסק (המחזור העיסקי), יחד עם יתר ההכנסות מיגיעה אישית (עבודה, קצבה וכדומה) אינה עולה על 60,000 ש"ח. הסכומים מעודכנים לשנת 2022.

טופס-137-2023-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-137-2023-דוח-שנתי-מקוצר-של-הכנסות-בעל-עסק-קטן-1.docx


טופס-137-2022-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-137-2022-דוח-שנתי-מקוצר-של-הכנסות-בעל-עסק-קטן-1.docx


טופס-137-2021-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-137-2021-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.docx


טופס-137-2020-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


טופס-137-2019-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


טופס-137-2018-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-137-2018-דוח-שנתי-מקוצר-של-הכנסות-בעל-עסק-קטן-1.docx


טופס-137-2014-דוח-מקוצר-של-הכנסות-לבעלי-עסק-קטן-1.pdf


נגישות