דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345)

שירות זה מספק מידע ומאפשר להעביר לרשות המיסים דיווח, לאחר קבלת חוות דעת של מומחה למסים על חישוב המס המגיע, על הפחתתו או על זמן התשלום שלו.

טופס-מס-הכנסה-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-דוח-שנתי-1.pdf


טופס-מכס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-1.pdf


טופס-מעמ-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-1.pdf


טופס-מס-קניה-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-דוח-שנתי-1.docx


נגישות