דיווח מידע פיננסי במסגרת חילופי מידע בפורטל FATCA (טופס 941)

דיווח על מידע פיננסי בהתאם להוראות FATCA (הסכם בין ישראל לארה"ב לחילופי מידע פיננסי) 

בקשה-לרישום-במערכת-דיווחי-ה-FATCA-טופס-940-1.pdf


רישום-גמח-לצורך-דיווח-FATCAהסכם-יישום-טופס-4450-1.pdf


בקשה-לרישום-מוסד-פיננסי-ישראלי-שאינו-מדווח-לצורך-FACTA-ׁטופס-941-1.pdf


בקשה-לרישום-מוסד-פיננסי-ישראלי-שאינו-מדווח-לצורך-FACTA-ׁמוסד-פיננסי-שיש-לו-רק-חשבונות-בעלי-ערך-נמוך-טופס-942-1.pdf


בקשה-לרישום-במערכת-דיווחי-ה-FATCA-טופס-940-1.docx


רישום-גמח-לצורך-דיווח-FATCAהסכם-יישום-טופס-4450-1.docx


בקשה-לרישום-מוסד-פיננסי-ישראלי-שאינו-מדווח-לצורך-FACTA-ׁטופס-941-1.docx


בקשה-לרישום-מוסד-פיננסי-ישראלי-שאינו-מדווח-לצורך-FACTA-ׁמוסד-פיננסי-שיש-לו-רק-חשבונות-בעלי-ערך-נמוך-טופס-942-1.docx


נגישות