דיווח מעסיקים על עובדים מפוטרים או היוצאים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ל-50 עובדים ומעלה

שירות זה מאפשר למעסיקים לדווח לשירות התעסוקה על כל העובדים שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום.דיווח זה מסייע לעובדים במיצוי זכויות אוטומטי מול שירות התעסוקה לצורך קבלת קצבת האבטלה.

הצהרת-מעסיק-על-רישום-מרוכז-בשירות-התעסוקה-בשעת-חירום-1.pdf


פרטי-העובדים-המדווחים-לשירות-התעסוקה-1.xlsx


נגישות