דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84)

השירות מאפשר קבלת טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה.

טופס-84-דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-50000-ויותר-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-84-דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-ממדינת-ישראל-50000-1.docx


דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-50000-ויותר-באנגלית-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-84-באנגלית-דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-ממדינת-ישראל-50000-1.doc


דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-50000-ויותר-בערבית-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-84-ערבית-דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-ממדינת-ישראל-50000-1.docx


דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-50000-ויותר-ברוסית-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-84-ברוסית-דיווח-על-הכנסה-והוצאה-של-כספים-ממדינת-ישראל-50000-1.doc


נגישות