דיווח על פרויקטים של חברת בנייה זרה בארץ

שירות זה מאפשר לנציג חברת בנייה זרה לדווח על התקדמות הפרויקטים של החברה בארץ.

קובץ-דיווח-על-מצב-פרויקט-בנייה-של-חברה-זרה-1.xlsx


נגישות