דיווח על תרומות שניתנו לאדם אחר (טופס 1217ב)

דיווח על תרומות שהועברו בשווי כסף

טופס-מונגש-1217ב-דיווח-על-תרומות-שניתנו-לאדם-אחר-1.docx


נגישות