דיווח קיבוצים (1228, 1229, 1229א', 1229ב' ו-1443)

בנספח לטופס הדו"ח השנתי ידווחו קיבוצים שיתופיים ומושבים שיתופיים על סך ההכנסה מ"עבודה מזכה" – הכנסה המניבה לקיבוץ הכנסות מעסק או הכנסה אחרת שבגינה משולם שכר עבודה. 

טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-6.pdf


טופס-1229א-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-1.xlsx


טופס-1229ב-דיווח-בהתאם-לסעיף-60ב-1.xlsx


טופס-1228-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-לשנת-2019-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1228-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-טפסים-לשנת-2020-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1228-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-לשנת-2019-1.docx


נגישות