דיווח – שידור דוחות 126 ו-856

שירות זה נועד לקלוט את הדיווחים השנתיים של המעסיקים והמשלמים השונים. הדו"ח מתייחס לתשלומים שבוצעו במהלך השנה לעובדים או למקבלי תשלום אחרים והמס שנוכה במקור.

מבנה-רשומה-856-לשנים-2017-2023-1.pdf


מבנה-רשומה-856-לשנים-2017-2022-1.docx


מבנה-רשומה-856-לשנים-2017-2021-1.docx


מבנה-רשומה-126-לשנת-2023-מעודכן-1.pdf


מבנה-רשומה-126-לשנת-2022-1.docx


מבנה-רשומה-126-לשנים-2020-2021-1.docx


נגישות