דיווח של נותני שירותים פיננסיים

שירות זה מאפשר לחברות או לעוסקים שמעניקים שירותים פיננסיים, להגיש דיווח למס הכנסה לפי סעיף 141א לפקודת מס הכנסה – חובת דיווח של חלפני כספים ולפי התקנות מכח סעיף זה, תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים), התשע"ט-2018.

הנחיות-רשות-המסים-לדיווחי-נותני-שירותים-פיננסיים-1.pdf


נגישות