דיווח שנתי ליצרן וליבואן בהיקף מוגבל

שירות זה מאפשר ליצרנים או ליבואנים של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהיקף מכירותיהם אינו עולה על השיעור המזערי (המינימלי) שנקבע – להגיש דיווח שנתי על עמידתם ביעדי המחזור כמפורט בחוק.

מתכונת-דיווח-שנתי-ליצרן-וליבואן-בהיקף-מוגבל-1.pdf


תקנות-לטיפול-סביבתי-בציוד-חשמלי-ואלקטרוני-ובסוללות-יצרן-ויבואן-בהיקף-מוגבל-ומשווק-בגודל-מזערי-התשעד-2014-1.pdf


נגישות
×