דיווח שנתי על ידי תאגיד או משרד לשירותי שמירה במסגרת הליך חידוש רישיון התאגיד או המשרד

שירות זה מאפשר לתאגיד או למשרד לשירותי שמירה, להגיש דיווח שנתי - במסגרת הליך חידוש רישיון תאגיד או משרד שנתי

חידוש-רישיון-תאגיד-משרד-לשירותי-שמירה-לשנת-2024-1.pdf


נגישות