דין וחשבון רב שנתי

השירות מאפשר למבוטחים לפתוח תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודיע על שינוי במעמד.
נגישות