הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול

שירות זה מאפשר ליצרני פסולת מסוכנת לקבל אישור להעברת הפסולת שברשותם ליעד אחר שאינו אתר פסולת רעילה בנאות חובב.

הנחיות-להגשת-בקשה-לאישור-מְנַהֵל-רוחבי-מארס-2023-1.docx


נספחים-לבקשה-לאישור-מְנַהֵל-רוחבי-1.xlsx


חוק-החומרים-המסוכנים-התשנג-1993-1.pdf


תקנות-רישוי-עסקים-סילוק-פסולת-חומרים-מסוכנים-התשנא-1990-1.pdf


נגישות
×