הגשת בקשה לאכלוס משתכנים

שירות זה מאפשר לקהל הקבלנים לבצע באמצעות היישום המקוון את תהליך אכלוס משתכנים במלואו מול רשות מקרקעי ישראל: להגיש בקשה לפתיחת הליך אכלוס משתכנים, לדווח על פרטי מבנה הדירות והמשתכנים, להדפיס חוזי חכירה פרטניים עבורם, להחתים את המשתכנים על חוזי החכירה ולהעבירם לרשות מקרקעי ישראל.

תצהיר-על-מועדי-סיום-בניית-שלד-וגג-1.docx


רישום-משתכנים-למילוי-על-ידי-החברהקבלן-1.docx


בקשה-לשימוש-ביישום-מקוון-אכלוס-משתכנים-כתב-הצהרה-והתחייבות-לשיפוי-1.docx


נגישות
×