הגשת בקשה להיכלל במאגר חשבים מלווים ברשויות המקומיות

השירות מאפשר להגיש בקשה להיכלל במאגר החשבים המלווים לרשויות המקומיות, באמצעות שאלון מקוון.

הצהרה-בפני-עורך-דין-ביחס-לאמיתות-נכונות-ומלאות-הפרטים-שנמסרו-בהצהרה-1.pdf


נוהל-מאגר-חשבים-מלווים-1.pdf


נגישות