הגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה

שירות זה מאפשר להגיש לנשיא המדינה בקשה לחנינה. כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש כי תיבחן בקשתו להתערבות הנשיא בעניינו – בין אם מדובר באסיר המבקש לשנות את תקופת המאסר שהוטלה עליו ובין אם מדובר באדם שניתנה לגביו החלטה שיפוטית בהליך פלילי והוא מבקש לשנות את תוצאותיו.אין מגבלה למספר הפעמים בהן ניתן להגיש בקשה לחנינה. מגיש הבקשה יכול להיות המבקש הנדון, בא כוחו או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה.סמכות החנינה אינה חוליה נוספת במערכת המשפט ואינה משמשת ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט. מדובר בסמכות של חסד ורחמים הנתונה לנשיא המדינה ומיועדת למקרים חריגים בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן.בקשות לחנינה המוגשות באמצעות עורך דין יתקבלו אך ורק באמצעות הטופס המקוון. חומרים נוספים לאחר פתיחת הטיפול בבקשה יש להעביר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: [email protected], בצירוף שם ומספר תעודת זהות.ניתן לקבל מידע בנוגע לטיפול בבקשת החנינה באופן עצמאי באזור האישי הממשלתי.

טופס-נלווה-לבקשת-חנינה-1.docx


נגישות
×