הגשת בקשה לכלי סיוע "שוברים למעסיקים"

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לכלי סיוע "שוברים למעסיקים" לעידוד העסקת דורשי עבודה, הנכללים תחת אוכלוסיות היעד, המפורטים בנוהל "שוברים למעסיקים" וקבלת מענק כספי בגין קליטת עובדים חדשים העונים לתנאים המפורטים בנוהל "שוברים למעסיקים", לאורך תקופת ההעסקה הראשונית.

נוהל-שוברים-למעסיקים-–-לסבסוד-העסקה-ראשונית-של-עובדים-חסרי-ניסיון-לשם-שילוב-מיטבי-בעולם-העבודה-1.pdf


נגישות