הגשת בקשה למכסה לעובדים פלשתינאים בענף הבניין

שירות זה מאפשר לקבלני בניין המבקשים לקבל היתר העסקה כללי להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין, להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון.

טופס-בקשה-להיתר-להעסקת-עובדים-פלשתינאים-בענף-הבניין-1.pdf


נגישות