הגשת בקשה למענק סיוע לעסקים בעקבות זן אומיקרון

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים שחלה ירידה במחזור העסקאות שלהם כתוצאה מהשלכות התפשטות זן האומיקרון להגיש תביעה למענק סיוע. 

חוק-מענק-סיוע-לעסקים-בשל-ההשפעה-הכלכלית-של-התפשטות-זן-אומיקרון-של-נגיף-הקורונה-החדש-הוראת-שעה-התשפב-2022-1.pdf


נגישות