הגשת בקשה לפטור מבחינה מוקדמת של מועצת שמאי המקרקעין

שירות זה מאפשר לקבל פטור מבחינות מוקדמות של מועצת שמאי המקרקעין.

רשימת-תארים-המזכים-בפטור-מבחינות-כפי-שאושרו-על-ידי-ועדת-חריגים-1.xlsx


תוכניות-לימודים-מאושרות-על-ידי-מועצת-שמאי-המקרקעין-1.pdf


רשימת-מוסדות-לימוד-מאושרים-בהתאם-לרפורמה-נכון-לשנהל-תשפג-1.pdf


נגישות